Saturday, July 13, 2013

گم می‌شوم ... در غروب تابستان

انتظار
در تبِ سیگار
می‌پیچد از درد
...
می‌رود بالا
بغض‌آلود
گم می‌شود
در غروبِ تابستان

No comments: